This image for Image Layouts addon

Інформування населення про захист прав щодо запобігання сексуальної експлуатації та насильства

Відповідно до Статуту та Кодексу поведінки ХОМГО “Освічена ініціатива”, ми активно запобігаємо актам сексуальної експлуатації та насильства з боку персоналу та партнерів проти бенефіціарів.

Відповідно до Статуту та Кодексу поведінки ХОМГО “Освічена ініціатива”, ми активно запобігаємо актам сексуальної експлуатації та насильства з боку персоналу та партнерів проти бенефіціарів.

За жодних обставин співробітники ХОМГО “Освічена ініціатива” не мають права використовувати своє професійне становище в особистих інтересах або для отримання послуги сексуального характеру в обмін на захист або гуманітарну допомогу, а також не повинні вступати в стосунки сексуальної експлуатації.

Співробітники ХОМГО “Освічена ініціатива” повинні утримуватися від сексу або сексуальних дій із бенефіціарами, оскільки в таких стосунках існує невід’ємний конфлікт інтересів і можливість зловживання владою. Якщо член персоналу займається сексом або займається сексуальними діями з бенефіціаром, він/вона повинен повідомити про це своєму керівнику. Неповідомлення про таку поведінку тягне за собою дисциплінарні дії.

Персонал ХОМГО “Освічена ініціатива” повинен утримуватися від сексуальних контактів з будь-якою особою віком до 18 років, незалежно від повноліття або віку згоди в Україні або іншій країні, в якій вони працюють. Незнання або помилкове переконання щодо віку дитини не є виправданням.

Персоналу ХОМГО “Освічена ініціатива” категорично забороняється обмін грошима, роботою, товарами чи послугами на секс, включаючи сексуальні послуги або інші форми принизливої, образливої або експлуататорської поведінки. Це включає в себе будь-який обмін матеріальною винагородою з бенефіціарами допомоги.

Сексуальні стосунки між персоналом ХОМГО “Освічена ініціатива” та особами, які потребують допомоги, підривають довіру до роботи організації та доброчесність намірів, і піддаються рішучому засудженню, оскільки вони ґрунтуються на несправедливих владних повноваженнях.

У разі виявлення фактів сексуальної експлуатації та/або насильства щодо бенефіціарів персоналом, останній зобов’язується невідкладно повідомити про це свого керівника, відповідальну особу та директора ХОМГО “Освічена ініціатива”.

Бенефіціар має право подати письмову скаргу щодо порушення чи підозри на порушення, в тому числі конфіденційно, директору або координатору серед місцевого населення. Звинувачення слід надсилати електронною поштою на [email protected].

ХОМГО “Освічена ініціатива” зобов’язується надавати допомогу, психологічне консультування, юридичну допомогу всім жертвам-бенефіціарам, що постраждали від сексуальної експлуатації та насильства, а також несе відповідальність за те, щоб усі партнери та постачальники організації дотримувалися принципів, включених до Політики запобігання сексуальній експлуатації та насильству (PSEA), Кодексу поведінки та інших політик ХОМГО “Освічена ініціатива”.

Інформування бенефіціарів щодо програм допомоги здійснюється за допомогою соцмереж, друкованих оголошень та банерів.

Instagram - https://www.instagram.com/ngo.ei

Facebook -

Telegram - https://t.me/enlight_dopomoga

Реєстрація на отримання допомоги за формою нижче.
Зворотній зв'язок / Скарги: [email protected]

Форма зворотнього зв'язку